21. okt, 2015

Større usikkerhet om kraftprisen

www.ge.no


– Det er en potensiell nedside på kort sikt og betydelig usikkerhet på lang sikt. Nøkkelfaktorene for utviklingen i kraftprisen er knyttet til den globale økonomien og brenselsmarkedene, samt miljøpolitikken, sier seniorkonsulent Marius Holm Rennesund i Thema Consulting Group.

Selskapet presenterer nå en ny analyse om kraftprisene i Norden fram til 2040.

GE-avisa: 20.10.15.