29. nov, 2015

Kan ikke garantere avskrivningene til vindkraft

www.vindkraftnytt.no


OED kan ikke garantere avskrivningene til vindkraft – den aller viktigste saken for bransjen!

Forhandlingene med ESA drar ut i tid. 14 måneder etter at regjeringen varslet ekstraordinære avskrivninger for vindkraften, er det ennå ikke klart om ESA vil godkjenne ordningen.

En mulig årsak til at saken drøyer, er at Småkraftforeninga har protestert mot at det kun er vindkraften som skal få ekstraordinære avskrivninger.

Om Norge ikke klarer å bli enige med ESA, kan det bli en svært tidkrevende prosess. Da blir saken sendt ut på høring i EU-systemet, og det vil kunne gå flere år før den blir endelig avklart. Det har som kjent den norske vindkraftbransjen ikke tid til å vente på siden sertifikatfristen går ut i 2020.

Østlendingen 27. oktober:

«Det er også viktig om regjeringen får grønt lys fra ESA til å innføre de nye avskrivingsreglene for vindkraft», sier Børke.

Regjeringen har lagt fram forslag om å ha samme avskrivningsreglene som i Sverige, altså lineære avskrivninger over fem år. Saken ligger til behandling i ESA-systemet, og Børke tør ikke si når avklaringen vil komme.

Vindkraftnytt: 27.11.15.