30. nov, 2015

Friluftslivet: OED om sumvirkninger av Raskiftet og Kjølberget vindkraftverk for Elverums-regionen

 

Viktig å merke seg!

Realiseres Raskiftet og Kjølberget vil vindkraftverkene påvirke de samlede friluftslivsmulighetene i Elverumsregionen. Legg merke til hva OED skriver i sine vurderinger for friluftslivet:

«Kjølberget vindkraftverk planlegges omtrent 20 kilometer sørøst for Raskiftet vindkraftverk, som departementet ga endelig konsesjon til i vedtak av 29.juni 2015. Disse to vindkraftverkene kan dermed påvirke de samlede friluftslivsmulighetene i Elverums-regionen. I vedtaket om Raskiftet vindkraftverk ble det satt vilkår om at tiltakshaver skal utarbeide en plan om avbøtende tiltak for friluftsliv i samarbeid med Trysil, Åmot og Elverum kommuner og friluftslivs-/idrettslag i området. DET SKULLE OGSÅ TAS HENSYN TIL SUMVIRKNINGER av Raskiftet og Kjølberget vindkraftverk. Dette vilkåret vil dermed få anvendelse også for konsesjonen til Kjølberget vindkraftverk.»