3. des, 2015

Styret for SOG inviterer til åpent grendemøte, samfunnshuset, 8. desember.

 

Styret for Søre Osen grendeutvalg inviterer til åpent grendemøte på samfunnshuset tirsdag 8. desember kl. 18:00.

Styret skriver:

«Bakgrunnen er å få kartlagt ressurser som finnes i grenda som kan bidra til positiv utvikling og lokal verdiskaping. Dette møtet er helt uforpliktende, og er en mulighet til å trekke i samme enden av tauet til det beste for fellesskapet. Det går på at den enkelte får ta del på områder man LIKER å drive med. Vi tror noen sitter inne med idéer og tanker om positiv utvikling i grenda vi gjerne vil høre om.

Gjennom konsesjonen som er gitt til en eventuell utbygging på Raskiftet, er det viktig å komme i gang med slike møter. Det er jo slett ikke sikkert at investeringsbeslutningen for utbygging kommer i 2016, men uavhengig av det ser vi med dette (og flere møter), en unik mulighet til å skape noe positivt for Søre Osen. Hvis det blir utbygging er det jo snakk om betalte jobber, men dette kan like gjerne handle om bidrag eller innslag på våre arrangement eller annet. I sum kan dette være avgjørende for at flere unge ønsker å bosette seg i Søre Osen.

Vi håper å se deg på samfunnshuset tirsdag den 18/12 kl 18 – velkommen!»

Hilsen styret for Søre Osen grendeutvalg

«Tidligere ordfører i Trysil, Ole Martin Norderhaug, vil også delta på dette møtet. Grendeutvalget vil takke Ole Martin for tilgjengeligheten og mye god hjelp i året som snart er omme. Hyggelig at han også skriver et eget innlegg i grendeavisa vår!»