3. des, 2015

Ole Martin Norderhaug i anledning motivasjonssamlinga 8. desember

 

«Grendeutvalget i Søre Osen har tatt initiativ til et prosjekt der en går nærmere inn på de muligheter som finnes for lokal verdiskaping og næringsutvikling. Området har etter hvert fått et betydelig innslag av fritidseiendommer. Her ligger det muligheter for en økt samhandling mellom hyttefolk og lokalsamfunnet. Slik jeg kjenner hytteeierforeningene ønsker de i enda større grad å hente ut varer og tjenester lokalt. Beslutningen om en eventuell utbygging av vindkraftverket på Raskiftet ventes første halvdel av 2016. Her vil det bli spørsmål om flest mulig lokale leveranser av alt fra mat til gravemaskinkjøring, boliger, drivstoff, dekkservice, snøbrøyting og mobile verksted.

Når grendeutvalget inviterer til en motivasjonssamling, er det starten på et arbeid der en både gjennomgår hvilke varer og tjenester det kan være behov for, og kartlegge lokale ressurser og muligheter. Anbudene er allerede lagt ut. Derfor er det ikke mer enn tid og veg for å presentere lokale muligheter og forslag. Selv om en utbygging på Raskiftet ikke skulle bli vedtatt, vil det likevel være nyttig med en gjennomgang av mulighetene for å utnytte lokale ressurser bedre, ikke minst med tanke på økt helårsturisme. Det bør også være mulig å utnytte vår felles historie om innvandringen av skogfinner ut over det flotte arbeidet Vestre Trysil skole har lagt ned i forestillingen «Gudslånet». Grendeutvalget fortjener ros for sitt initiativ. De fortjener også at «hele bygda» nå stiller opp, motiverer og inspirerer hverandre.»

Hilsen Ole Martin Norderhaug