11. des, 2015

Får selge Moelven-aksjene

 

Som Østlendingen tidligere har antydet, ga styret i Eidsiva torsdag klarsignal til å starte prosessen med å selge selskapets Moelvenaksjer.

Styret ga Eidsiva-administrasjonen en fullmakt, men forutsetningen for et endelig salg er godkjenning fra generalforsamlingen.

Eidsiva eier 24 prosent av Moelven Industrier. Moelvenaksjene ble i sin tid sett på som strategisk viktig for Eidsiva i forhold til sikker tilgang av biomasse for elproduksjon. Slik er det ikke nå, og i forbindelse med utarbeidelse av ny strategi med strengt fokus framtidas kjernevirksomheter, åpnes det for salg av Moelven-posten.

Salgsplanene har, etter at Østlendingen først omtalte dem, vært et tema blant Eidsivas eiere. Hedmark fylkeskommune og kommunene Ringsaker og Hamar sitter på rundt 60 prosent av Eidsiva. Flere av eierne har stor interesse av Moelvens framtid. Eierne har klart gitt uttrykk for at aksjeprisen alene ikke kan være avgjørende for hvem som skal ta over aksjeposten. Videre er det slik at aksjene er bundet opp i avtaler med Felleskjøpet Agris Moelven-aksjer. Til sammen sitter Eidsiva og Felleskjøpet Agri på rundt 40 prosent av Moelven. Aktører i skognæringa sitter på resten av aksjene. Glommen Skog er størst av dem og sitter på 29 prosent alene.

Østlendingen: 11.12.15.