12. des, 2015

Konsesjon til Nedre Otta kraftverk

www.regjeringen.no


Nedre Otta er et samarbeidsprosjekt mellom Opplandskraft DA og Eidefoss AS med hver sin 50 % andel.

Kraftverket er Norges største vasskraftprosjekt under planlegging - kostnadsberegnet til 1,4 milliarder. Det vil sendes ut anbudsforespørsel til leverandører fra slutten av januar. Videre er det lagt opp til vurdering av investering i eierselskapene i månedsskiftet august/september 2016. Ved positiv investeringsbeslutning vil arbeidet påbegynnes høsten 2016 med ferdigstillelse våren 2020.

Opplandskraft DA er eid av:

• E-CO Energi AS (25 %)
• Eidsiva Vannkraft AS (25 %)
• Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS (25 %)
• Oppland Energi AS (25 %)

Eidefoss AS er eid av kommunene:

• Lesja (20 %)
• Dovre (20 %)
• Sel (20 %)
• Vågå (20 %)
• Lom (20 %)

OED: Pressemelding 11.12.15.