16. des, 2015

Vindkraftsmarknaden 2015: Motvind i turbulent marknad

www.pwc.se


Vindkraftsmarknaden 2015

November 2015

Motvind i turbulent marknad

• Vindkraftsbranschen har stora problem - investeringstakten har avstannat under året och lönsamheten är för närvarande historiskt låg.

• PwC har analyserat lönsamheten hos ett 30-tal aktörer i en nyligen publicerad studie och finner att genomsnittligt rörelseresultat har minskat med 48 procent i genomsnitt sedan 2011 på grund av låga intäkter från el och elcertifikat, av- och nedskrivningar i ett antal bolag samt generellt högre drifts- och underhållskostnader. Ett flertal av bolagen är även högt belånade och har en ökande räntekostnad vilket ger låga marginaler.

• På kort sikt finns få tecken på att lönsamheten skulle kunna förbättras då priserna på el förväntas vara låga samtidigt som skattelättnader försvinner. Givet den låga avkastningen på vindkraft är det därför svårt att se vilka som kommer att investera i branschen framöver vilket kommer att behövas då flertalet verk närmare sig sin tekniska livslängd och kommer att behöva ersättas.

• Lösningar finns men kommer att kräva nya samarbetsmodeller och att aktörer säkrar intäkter samt minskar kostnadsbasen enligt PwCs experter inom området.