29. des, 2015

Østlendingen: Raskiftet-planen er godkjent

 

NVE har godkjent detaljplanen for Raskiftet vindkraftverk i Trysil og Åmot.

Snart to år er gått siden Austri Raskiftet DA fikk konsesjon for å bygge og drive Raskiftet vindkraftverk på grensa mellom de to kommunene Trysil og Åmot.

Nå foreligger en detaljplan for hvordan utformingen blir, og denne ble like før jul godkjent av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Planen innebærer at antallet vindturbiner er redusert fra 37 til 31. Effekten per turbin økes noe, og høyden økes fra 175 til 200 meter. Økt høyde gjør at hver enkelt vindturbin blir mer synlig i terrenget, men ifølge NVE oppveies dette av at antallet vindturbiner blir redusert.

Friluftsfolket kan ellers merke seg at NVE godkjenner plassering på toppen av Raskiftet, Halvorsberget og ved Butjernet under forutsetning av at det etableres gode, alternative skiløyper og utsiktspunkter. Det er også ønskelig med tiltak slik at disse områdene er trygge for ferdsel i perioder uten ising.

Østlendingen: 28.12.15.