5. jan, 2016

1. januar 2016: El-avgiften økes med 1,5 øre til 16,0 øre pr. kilowattime

www.energinorge.no


Økt skattlegging av klimavennlig energibruk:

I arbeidet med grønnere skatter og avgifter økes el-avgiften med 1,5 øre pr. kilowattime til 16,0 øre/kWh. Inkludert mva. vil el-avgiften utgjøre 20 øre/kWh for 2016. Interesseorganisasjonen Energi Norge minner om at avgiften også økte i fjor, og at en familie som bruker 20.000 kWh i året vil få en ekstraregning på 900 kroner.