23. jan, 2016

Foto: Vindkraft og virkelighet 2

Omdisponert areal ved oppstillingsplass i Skogberget vindkraftverk. Ortofoto: www.lantmäteriet.se

Målestokk: Se nederkant - venstre hjørne på foto.