24. jan, 2016

Nord-Odal: En vanskelig beslutning

 

Litt over halvparten av nord-odølingene sier nei til E.ONs planer om vindmølleparker på Songkjølen og Engerfjellet, viser en meningsmåling InFact utførte for Glåmdalen denne uka. Fire av ti er for prosjektet, resten (8,8 prosent) har ikke tatt noe standpunkt i saken. Selv med en feilmargin på maksimalt 5,4 prosent, er det ingen tvil: Et flertall av dem som har tatt stilling til prosjektet, er negative til en vindkraftutbygging på inntil 47 vindmøller.

Men flertallet er ikke så overveldende at det feier all tvil av banen før tirsdagens kommunestyremøte; for anledningen lagt til storsalen i Milepelen. For kommunestyrets representanter blir folkets mening ett av mange momenter som må tilleggs vekt. Naturinngrepene gigantutbyggingen vil medføre er vesentlige, det samme er ulempene for beboere og hytteeiere i nærområdene. Så kommer spørsmålet om en kommune som Nord-Odal kan ta seg råd til å takke nei et industriprosjekt som vil gi 200–250 arbeidsplasser i en anleggsperiode på halvannet til to år, som kan generere rundt ti millioner kroner årlig i skatteinntekter, som kan gi en lokal verdiskaping (ifølge utbygger) på 33–88 millioner kroner i utbyggingsfasen og som E.ON har krydret ytterligere med løfter om millioner til skianlegg og nasjonalt vindmøllesenter.

En ringerunde Glåmdalen gjorde til kommunestyrerepresentantene fredag dreper heller ikke hele spenningen før vindmølle-thrilleren tirsdag. Elleve representanter sier de skal stemme ja, seks sier de vil stemme nei, sju vet foreløpig ikke hva de kommer til å stemme, mens én ikke tok telefonen da Glåmdalen ringte i går. Det går altså mot et ja-flertall, tross folkemeningen, men avgjort er det ikke.

Det er en historisk beslutning som skal fattes neste uke. Milliardprosjekter kommer ikke ofte til kommuner som Nord-Odal. Sterke følelser er i sving. Konklusjonen til kommunestyret kan skape sår det tar tid å lege. Dette blir en krevende test for det nyvalgte kommunestyret. Men så er det da også vanskelige beslutninger de er valgt til å fatte.

Glåmdalen 23.01.16.

***************************************************************************************

Trosser folket

NORD-ODAL: I en meningsmåling sa over halvparten av nordodølingene nei til vindkraft. Tirsdag sier kommunestyret høyst sannsynlig ja.

Det er konklusjonen etter at Glåmdalen har snakket med 24 av de 25 kommunestyrerepresentantene som skal avgjøre vindkraftsaken i Nord-Odal kommunestyre tirsdag.

11 av representantene sier at de vil stemme ja til vindkraftutbygging. Bare seks representanter sier definitivt nei. Det ørlille usikkerhetsmomentet er det de sju representantene som ikke har bestemt seg som står for, men flere av dem er overvei- en de positive til vindkraftutbygging.

Både Bjørn Peter Sandmo og Elin Køien Hansen, begge fra Arbeiderpartiet, sier til Glåmdalen at de i utgangspunktet er positive til vindkraftutbygging, men at det fortsatt er enkelte usikkerhetsmomenter. Hvis også de to lander på et ja-standpunkt er det flertall for utbygging i kommunestyret.

– Dårlig timing

– Jeg stemte ja til utbygging sist, og jeg er fortsatt ganske positiv, selv om jeg må få klarhet i enkelte spørsmål før jeg bestemmer meg, sier Bjørn Peter Sandmo til Glåmdalen.

Elin Køien Hansen sier at hun i utgangspunktet er for vindkraftutbygging, men at hun er litt betenkt fordi det nye tilbudet om utbygging kom etter valget i fjor høst.

– Slik sett er det en dårlig timing for å avgjøre vindkraftspørsmålet, og jeg vil bruke dagene fram mot kommunestyremøtet før jeg tar en endelig beslutning, sier Køien Hansen.

Ap og H mest positive

Det er Arbeiderpartiets og Høyres representanter som er mest positive til vindkraft. Åtte av Arbeiderpartiets 15 representanter sier til Glåmdalen at de vil stemme ja. Tre av Høyres fire er like klare. I Senterpartiet er motstanden unison. Partiets fire representanter sier alle klart nei. I SV råder usikkerheten.

– Jeg har ikke helt bestemt meg, sier Gunnar Nygård (SV).

– Jeg vet ikke ennå, men jeg faller ned på en avgjørelse i løpet av tirsdagen, sier partikollega Arild Hovden.

Ingen partipisk

Blant Arbeiderpartiets 15 representanter er det bare ordfører Lise Selnes og Lasse Juliussen som nå er sikre på at de vil stemme nei, men ordføreren er klar på at det ikke er aktuelt å bruke noen partipisk. Selnes og Juliussen var to av tre Ap-representanter som brøt med sin egen partigruppe da vindkraftsaken var oppe i kommunestyret i oktober 2013. Den gang ble resultatet svært jevnt. 14 stemte mot utbygging, 11 for.

Til tirsdagens møte i kommunestyret har Arbeiderpartiets Yngve Øhrbom meldt forfall. I hans sted vil vararepresentant Torill Øiongen stille, og hun bekrefter overfor Glåmdalen at hun vil stemme for vindkraftutbygging.

Av kommunestyrets medlemmer var det bare Håkon Lishaugen Glåmdalen ikke kom i kontakt med i går.

Glåmdalen: 23.01.16.