14. feb, 2016

Oversendelse av klager på detaljplan. NVEs referanse: 201102774-273