9. mar, 2016

Vindkraftverken slår hårt mot skogsfåglarna

 

http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/vindkraftverken-slar-hart-mot-skogsfaglarna

Nu redovisas de negativa konsekvenserna av vindkraftexploateringens effekter på tjäderspelsplatsen vid Sörskog/Högbergets vindkraftpark i Falu kommun. Det är fältornitologer inom Svenska Tjäderkommittén Tjäderobservatörerna som följt den lokala tjäderpopulationen under sju års tid.

– Resultaten är skrämmande och alarmerande, säger kommitténs ordförande Göran Rönning. Tjädern skräms bort från sina urgamla spelplatser och turbinens vingar slår ihjäl fågeln.
 
LÄS ÄVEN: Strid om vindkraft
 
Det är inte enbart det intensiva skogsbruket som raderat många av tjäderns och orrarnas gamla spelplatser. Nu förvandlas stora delar av de kvarvarande oskyddade gammelskogarna till rena industrilandskap i suset av vindkraftparkerna. Och i den miljön trivs inte skogsfåglarna. De nya landskapen slår sönder den lokaltrogne tjäderns hemområden och hotar skogsfågelns framtid.

– Den sammanlagda effekten av vindkraften i skogslandskapet är ytterst allvarligt, säger Göran Rönning.
 
I Dalarna har döda och krossade tjädrar även påträffats vid Saxbergets och Fjällbergets vindkraftparker.
 
Vid Sörskog/Högberget har vindkraftexploateringen fått effekten att den ursprungliga spelplatsen trängts bort 600 meter från ursprungliga arenan. Samtidigt har antalet spelande tuppar minskat med 60 procent och de fasta revirhävdande tupparna minskat från tio till fyra.
 
Studien är den första och enda kända långsiktiga som utförts i Sverige om hur tjädern påverkats av vindkratexploateringen i skogslandskapet.
 
Dala-Demokraten: 08.03.16.
 
Link til Tjäderkommittén / Tjäderobservatörerna: http://www.tjaderobs.se/