9. mar, 2016

Tilrår nasjonale rutiner som skal "overvåke" verdifulle naturtyper i skog

www.fosna-folket.no


«Fylkesmannen vil ut fra erfaringene fra Sør-Trøndelag tilrå at det settes i gang nasjonale rutiner for å ha oppdatert kunnskap om utviklingen til verdifulle naturtyper i skog,» skriver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag på sine nettsider.

Fosna-Folket: 02.03.16.