22. apr, 2016

Naivt å ikke lytte til erfaringene med lavfrekvent støy!

www.op.se


Störda vindkraftsgrannar kräver inlösen av sina hus.

ÔP: 18.04.2016