5. mai, 2016

Eidsiva: Årsberetning & Årsregnskap 2015

www.eidsivaenergi.no


- Eidsiva har innenfor vann- og vindkraft en betydelig portefølje av aktuelle investeringsprosjekter som kan realiseres fram mot 2020. Det økonomiske grunnlaget for disse prosjektene er imidlertid svekket som følge av det fallende kraftmarkedet. I tillegg forventes store investeringer på nettområdet og innenfor fiberutbygging.