7. mai, 2016

Ettersendt notat til eiermøtet 12. mai: "Utbytte fram mot 2020"

 

«Kraftbransjens inntjening er vesentlig svekket de siste årene, og dette ser ut til å vedvare i lang tid framover. På denne bakgrunn ønsker styret i Eidsiva Energi AS en dialog med konsernets eiere om nivå for rullerende utbytteplan de kommende årene.»


Det er vanlig praksis at ordfører, eller vara-ordfører, representerer eierkommunen på Eidsivas eiermøter/generalforsamling. Kommunestyrene i Åmot og Trysil er ikke forelagt notatet, eller tatt stilling til innholdet. Ordførerne har derfor ikke mandat til å fremme sitt syn (evt. sitt eget partis syn) på endret utbyttenivå på vegne av de folkevalgte!

Link til notatet:


Brevdato: 28.04.2016.