17. sep, 2015

Åmot: Flytter makta tilbake

SEIER: Det var stor glede i Senterparti-leiren valgnatta da det ble klart at Åmot Senterparti hadde gjort tidenes valg og partiet igjen fikk ordføreren. 30. september skal det nye kommunestyret konstituere seg. 

 

Mer makt til politikerne. Mindre makt til administrasjonen.

 

Påtroppende Åmot-ordfører, Ole Gustav Narud, kan love rask forandring når det gjelder administrasjonen og dens fullmakter på noen områder.

 

– Det er ingen erklæring, men vi kommer til å trekke tilbake en del av de fullmaktene som administrasjonen har hatt. Rådmannen vil ikke lenger kunne opprette og nedlegge stillinger. Det skal skje i kommunestyret. Vi skal gå gjennom delegasjonsreglementet og måten budsjettet settes opp, slik at vi kommer tilbake til noe i nærheten av det vi hadde i forrige periode. Vi har markert vårt syn gang etter gang i kommunestyret, og velgerne har støttet det og markert det veldig tydelig, sier han.

 

Å vedta et budsjett på noen få linjer, med en handlingsplan og vedlagte dokumenterer på 700 sider, er etter Åmot Senterpartis syn, uholdbart.

 

– Det blir en annen og mer tradisjonell måte å styre på nå, lover Sp-politikeren.

 

Åmot Senterparti ser for øvrig verdien av at kommunestyret står mest mulig samlet i store saker.

 

– En viktig målsetting for en ordfører er å få bredest mulig oppslutning om de viktigste sakene. Så får vi se om det er mulig, sier Narud.

 

Denne perioden har det vært knappest mulig flertall i store saker, som for eksempel Desettunet-avgjørelsen i vinter.

 

– Det er ingen målsetting at det skal være en posisjon og en opposisjon. Vi skal ha et valgteknisk samarbeid og fordele de mest sentrale vervene, og så kunne nok jeg ønske meg en avtale med de partiene som er villige til det, om ro om skolestrukturen. I det hele tatt er strukturspørsmål ikke et aktuelt tema i denne perioden, mener jeg. Det gjelder også å legge ned Desettunet, eller gjøre andre store og dramatiske ting. De partiene som ønsker å gjøre store ting, får motstand, mens de som ønsker ro, prioriterer vi å samarbeide med. Skal en lese noe ut av valgresultatet, er det det at det er det folk har stemt for: at det blir ro, sier Narud som i utgangspunktet vil samarbeide med alle.

 

– Men dem vi har samarbeidet tettes med, er Fremskrittspartiet og SV. Vi tre partiene har et svært stort flertall, så på en eller annen måte må det komme til uttrykk.

 

Østlendingen: 16.09.15.