19. sep, 2015

Noen refleksjoner om valget i Gjøvik

www.oa.no

- La det være helt klart: I Gjøvik må det være tillatt og akseptert å ha andre politiske meninger enn Ap. Det må være tillatt å gi uttrykk for disse meninger uten å bli sjikanert og tillagt all verdens tvilsomme motiver. Det må være fullt legalt for alle politiske partier å søke samarbeide og danne allianser med hverandre. Dette er politiske mekanismer som hører demokratiet og rettsstaten til.

Både Torvild Sveen og Svein Håvar Korshavn står støtt på disse prinsipper, og de har mange tusener gjøvikensere bak seg her. Det er slik et demokrati skal fungere. Skal vi få flere til å stemme ved valg, få flere, spesielt ungdom, til å interessere seg for politikk, må vi slå ring om disse verdier.

OA: 18.09.15.