3. okt, 2015

Nord-Odal: Ap deler på maktposisjonene

www.glomdalen.no


– Arbeiderpartiet fikk et klart flertall, men alle partiene skal jobbe sammen til beste for kommunen vår, og da har vi ønsket å bruke noe av det handlingsrommet velgerne har gitt oss til å sikre at alle partier får bidratt med sin kompetanse og sine perspektiver i formannskapet og utvalgene, sier Lasse Weckhorst. Han er leder i Nord-Odal Arbeiderparti og altså ny varaordfører.

Glåmdalen: 03.10.15.