17. nov, 2015

Barskognatur – (verne)verdier i urørt og lite påvirket barskog m.m.

www.miljodirektoratet.no


Miljødirektoratet: Rapport 3 - 1988 - Barskogutvalget.

«Forsker, Sigmund Hågvar, Norsk institutt for skogforskning, ble engasjert i tiden 01.03. – 01.09. 1987 for å bistå utvalget, og han har også seinere bidratt i arbeidet. Hågvar har blant annet utarbeidet førsteutkast til kap. 1-7 samt diverse faglige utredninger og sammenstillinger som er benyttet i utvalgets arbeid.»