18. nov, 2015

Klima og arealinngrep i dødelig samspill

naturvernforbundet.no


RØDLISTA 2015: Nye arter trues av utryddelse

- Lista over truede planter og dyr som kom i dag er skremmende lesing, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. Selv om en del arter kommer bedre ut, står vi i fare for å miste en mengde planter og dyr fra norsk natur. Det svekker det avgjørende samspillet i naturen som er vårt livsgrunnlag.

Naturvernforbundet: 18.11.15.