KUNNGJØRING

OPPLØSNING AV FORENINGEN

Styret i LRL har besluttet å oppløse foreningen.

Bakgrunnen er at Raskiftet, som kjent, er bygget ut og industrialisert, og foreningen har dessverre ikke nådd frem med sitt mål om å bevare Raskiftet-området fri for vindturbiner.

Styret har, siden planene for Raskiftet ble lansert, nedlagt et betydelig arbeid med det formålet å hindre utbyggingen. På det tidspunktet det endelige konsesjonsvedtaket og investeringsbeslutningen ble fattet, klarte imidlertid ikke foreningen «å vekke opinionen». Verken lokalt eller sentralt.

I disse dager er det en helt annen debatt. Over det ganske land har folk våknet opp, og skjønner naturødleggelsene som vindkraftutbygging på land fører med seg. Massive naturinngrep, milevis med anleggsveier og nettraseer, støy, visuell forsøpling og økonomiske kompensasjonsordninger helt i korrupsjonslovgivningens grenseland, samt dårlig begrunnede støtteordninger gjør med rette at folk i Norge virkelig har våknet. Det er på høy tid! Alle disse forholdene ble anført mot Raskiftetutbyggingen, men uten at myndighetene og Åmot og Trysil kommuner lot seg påvirke.

Nå «blåser vinden en annen retning». Styret håper derfor at innsatsen mot vindkraft på Raskiftet har bidratt til betydelig skepsis til tilsvarende vindkraftutbygginger på land andre steder. I så måte er utallige nedlagte arbeidstimer ikke bortkastet på noen måte.

Styret oppfordrer alle som var engasjert i saken om å fortsette å engasjere seg på naturens vegne gjennom medlemskap og støtte til andre organisasjoner som tar naturens parti.

Etter vedtektene har styret anledning til å oppløse foreningen. Dette kunngjøres herved på foreningens nettside.

 

Med vennlig naturhilsen

Styret i La Raskiftet Leve

 

 

Regnskap 2016

Per. 01.01.2016:                           Kr. 1 738,50

Inntekt 2016:                                                             Utgift 2016:

Kontingent: Kr. 2.700.-                                            Utlegg Reutz-Håkenstad: Kr. 2.383.-

Renter:         Kr.         1.-

Sum:            Kr. 2.701.-                                             Kr. 2.383.-

Resultat: Kr. 318.-

Per 31.12.16:     Kr. 2.056,50

 

Regnskap 2017

Per. 01.01.2017:                           Kr. 2.056,50

Inntekt 2017:                                                             Utgift 2017:

Kontingent: Kr. 400.-                                                Utlegg Reutz-Håkenstad: Kr. 2383,-

Renter:         Kr.      2.-

Sum:            Kr. 402.-                                                 Kr. 2.383.-

Resultat: Kr. -1.981.-     

Per 31.12.17:     Kr. 75,50

 

Regnskap 2018

Per 01.01.18                                  Kr. 75,50

Per 31.12.18:     Kr. 75,50 innestående i Sparebank Østlandet 1 - 1822 49 65490

 

 

31.12.18

Tove Brenna Holmen

Kasserer