Oversikt - Natur, Kultur & Vindkraft lokalt o.a.

JUNI 2014 Dato
In the silence of nature - kortfilm 0 0 23. jun, 2014
MAI 2014 Dato
Wind Turbine Syndrome, a matter of bad prevention? 0 0 28. mai, 2014
Wind Energy: Chalk it Up As a Loss 0 0 28. mai, 2014
Carmen Krogh: Universities & Education Event – 7. mai 2014 0 0 27. mai, 2014
AGL's grubby tactics on Macarthur wind farm continue 0 0 27. mai, 2014
Health & Windfarms: Experimentation on people 0 0 27. mai, 2014
Ut i naturen: Ikke så grønn likevel? 20.11.2012 0 0 24. mai, 2014
Brennpunkt: Et slag i luften? 25.09.2012 0 0 24. mai, 2014
Rare Earth Minerals Turn Villages to Ruins 0 0 24. mai, 2014
Big wind bullis 0 0 23. mai, 2014
She's Alive... Beautiful... 0 0 23. mai, 2014
Hinderbelysning (1) 0 0 23. mai, 2014
Hinderbelysning (2) 0 0 23. mai, 2014
«Vindkraftutbyggingers påvirkning på natur og miljø» - Naturvernforbundet i Hedmark. 0 0 21. mai, 2014
La Raskiftet leve! 0 0 21. mai, 2014
Helrestaurert Jørgensen-orgel innviet i Osen kirke, Åmot. 0 0 21. mai, 2014
På topptur til Raskiftet - FYSAK turmål i Hedmark/Åmot 0 0 21. mai, 2014
Arkeolog Hilde Rigmor Amundsen oppsummerer kulturminnetur langs Osensjøen! 0 0 21. mai, 2014
Deilig kulturminnetur langs Osensjøens rike! 0 0 21. mai, 2014
Møllemontasje 0 0 21. mai, 2014
Appell ved La Raskiftet leve - Sluttbefaring NVE i Søre Osen, Trysil 0 0 21. mai, 2014
Rakskiftets Venner: Ulvsjøen vest, Trysil 0 0 21. mai, 2014
Trysil kommunestyre behandler utbyggingsavtalen med Austri 0 0 21. mai, 2014
Finnskogen Natur & Kulturpark - Informasjon og framdrift 0 0 21. mai, 2014
Åmot kommunestyre behandler utbyggingsavtalen med Austri 0 0 21. mai, 2014
Åmot kommunestyre behandler konsesjonssøknaden for Raskiftet vindkraftverk 0 0 21. mai, 2014
"Hvorfor satse på vindkraft i Innlandet?" - Ola Børke, Austri Vind. Med kommentarer. 0 0 21. mai, 2014
«Vindkraft: Grøn utopi med en mørk bagside» - Peter Skeel Hjorth 0 0 21. mai, 2014
Trysils presentasjon av utredninger, vurderinger og innstilling - Raskiftet vindkraftverk 0 0 21. mai, 2014
Vindmølleutbygging: Klimagevinst eller Naturødeleggelse? - Prof. emeritus Olav Hjeljord 0 0 21. mai, 2014
TV-opptak av åpent samråd i Miljøutvalget 30. april 0 0 21. mai, 2014
Tysk energikaos! 0 0 21. mai, 2014
Påverkar vindkraften den lokala miljön? Del 2/6 0 0 21. mai, 2014
Påverkar vindkraften den lokal miljön? Del 3/6 0 0 21. mai, 2014
Påverkar vindkraften den lokala miljön? Del 4/6 0 0 21. mai, 2014
Vindkraft på Raskiftet: Naturinngrep og støy uten klimaeffekt - Naturvernforbundet Åmot/Elverum 0 0 21. mai, 2014
Vindkraft: Støj, skygger og sundhedsrisici - Peter Skeel Hjorth 0 0 21. mai, 2014
Anders Nyhuus (Trysil H) frarådet konsesjon til Raskiftet. Hør begrunnelsene! 0 0 21. mai, 2014
Ola Børke om hinderbelysning - Fra NVEs sluttbefaring Raskiftet vindkraftverk 0 0 21. mai, 2014
Sluttbefaring Kjølberget Vindkraftverk - Håberget gård, nordre Finnskog 0 0 21. mai, 2014
DNT - Vindkraftanlegg i norsk utmark 0 0 21. mai, 2014
"Konsesjonsdebatten" for Raskiftet - Trysil kommunestyre 0 0 20. mai, 2014