Oversikt - Presentasjonene fra seminaret Norsk Vindkraft 1. okt. 2014 - BI