Oversikt - Blogg relatert til stillhet, helseplager og støy fra vindturbiner

JULI 2014 Dato
Åbent samråd i Sundhedsudvalget 20. juni 2014 0 0 1. jul, 2014
Antropologisk hjælp til en flok forvirrede og vildledte bonderøve 0 0 1. jul, 2014
JUNI 2014 Dato
DASAMs vurdering av dansk helseundersøkelse 0 0 23. jun, 2014
Zeros støynotat fra 2006: Lyd fra vindmøller 0 0 8. jun, 2014
Vejtrafikstøj – og børns helbred 0 0 5. jun, 2014
Hvordan påvirker turbinstøy mennesker? Nå på dansk! 0 0 1. jun, 2014
MAI 2014 Dato
WWF Verdensnaturfonden som talerør for Vindmølleforeningen? 0 0 31. mai, 2014
Wind Turbine Syndrome, a matter of bad prevention? 0 0 28. mai, 2014
Association between Wind Turbine Noise and Human Distress 0 0 28. mai, 2014
Akustiker og støyforsker Henrik Møller er avskjediget! 0 0 28. mai, 2014
Tiltakshaver for Lista Vindkraftverk avviser støyproblemer. 0 0 27. mai, 2014
Carmen Krogh: Universities & Education Event – 7. mai 2014 0 0 27. mai, 2014
Radiointervju - "about the health impact of wind farms" 0 0 27. mai, 2014
AGL's grubby tactics on Macarthur wind farm continue 0 0 27. mai, 2014
Health & Windfarms: Experimentation on people 0 0 27. mai, 2014
Noise and Health 0 0 26. mai, 2014
Vindmølle-giganter ville neddysse akustikk-professor i 2008 0 0 26. mai, 2014
Studie 2004: «Helbredseffekter af støj i arbejdsmiljøet» 0 0 26. mai, 2014
Miljø og sundhed - Temanummer om helbredseffekter af vedvarende energi – 2011 0 0 26. mai, 2014
Sundhedsstyrelsens vurdering av internasjonal forskning, 20. mai 2014 0 0 26. mai, 2014
Det er ikke vores ansvar – lege Hilde Balling, Sundhedsstyrelsen. 0 0 26. mai, 2014
Sundhedsstyrelsen om helbredseffekter af vedvarende energi m.m. 0 0 25. mai, 2014
Klag din sag! Dom: Din nattesøvn er en menneskeret 0 0 24. mai, 2014
Denne begjæringen må du bare lese! 0 0 15. mai, 2014
Avbøtende og støyreduserende tiltak 0 0 15. mai, 2014
Siste nytt om saksbehandlingen angående støy på Lista: Kommunen ber om støysvar. 0 0 14. mai, 2014
Finnskogens fortrinn: Ro, stillhet, stjernehimmel, mystikk 0 0 11. mai, 2014
Att välja tystnaden 0 0 11. mai, 2014
TV-opptak av åpent samråd i Miljøutvalget 30. april 0 0 4. mai, 2014
APRIL 2014 Dato
Genindfør den sunde fornuft 0 0 20. apr, 2014
“Lavfrekvent støj fra store vindmøller” 0 0 20. apr, 2014
Svarskrift til Delta-rapport 2011: ”Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller” 0 0 20. apr, 2014
Krig mot danmarksmodellen? 0 0 20. apr, 2014
Spørsmål knyttet til støy er kommunenes ansvar, mener Tord Lien 0 0 17. apr, 2014
MARS 2014 Dato
U.S. government has known about Wind Turbine Syndrome since 1987 (U.S. Dept. of Energy) 0 0 24. mar, 2014
The Truth is sometimes appalling! 0 0 23. mar, 2014
Vindparkstøy. Hvorfor er det ingen som lytter? 0 0 23. mar, 2014
Open letter: Wind Farms & Health 2014 - Sarah Laurie, CEO Waubra Foundation 0 0 20. mar, 2014
Professor: Kæmpemøller giver alt for meget lavfrekvent støj 0 0 17. mar, 2014
Forskere i åben strid om støj fra vindmøller 0 0 17. mar, 2014
Professor om vindmøllesag: »farceagtigt« 0 0 17. mar, 2014
Klage på støy - Tonstad vindkraftverk 0 0 17. mar, 2014
Avbøtende og støyreduserende tiltak 0 0 17. mar, 2014
Høringsuttalelsen til kommunelegene i Åmot, Trysil og Elverum kommuner vedr. Raskiftet 0 0 17. mar, 2014
Miljørettet helsevern - Trysil og Åmot kommuner 0 0 17. mar, 2014
Veileder i miljørettet helsevern 0 0 17. mar, 2014
Forskrift om miljørettet helsevern 0 0 17. mar, 2014
Miljøplager eller -risiko (melding om) 0 0 17. mar, 2014
Kommunens ansvar for folkehelsen – helsetjenesten og miljørettet helsevern 0 0 17. mar, 2014
Folkehelseinstituttets vurdering av lavfrekvent støy - januar 2013 0 0 17. mar, 2014
Vindturbinsyndromet 0 0 17. mar, 2014
Støymåling fra vindmøller en farse?! 0 0 17. mar, 2014
Buller i blåsväder 0 0 17. mar, 2014
Støy kan få deg til å spise mer 0 0 13. mar, 2014
Handlingsplan mot støy 2007-2011 0 0 7. mar, 2014
Ny forskning: Hjernen vaskes ren når vi sover 0 0 7. mar, 2014
Rapport 2013:1 Nattstøy og søvnforstyrrelser (Folkehelseinstituttet) 0 0 7. mar, 2014
Tonstad vindkraftverk - Klage på støy 0 0 4. mar, 2014
Vurderer å stenge vindturbiner på Lista! 0 0 4. mar, 2014
FEBRUAR 2014 Dato
Støy fra vindkraftverk - en lite påaktet helsefare 0 0 20. feb, 2014
Når møller laver larm - Net TV 0 0 18. feb, 2014
Vindmøller påvirker også mink - Net TV 0 0 18. feb, 2014
Kræftens Bekæmpelse skal undersøge om vindmøllestøj giver hjertekar-problemer. 0 0 16. feb, 2014
Rapport: Lavfrekvent støj fra vindmøller, 2. nov. 2012 0 0 16. feb, 2014
Når magten truer, må folket bøje nakken 0 0 16. feb, 2014
"Debat: Ministre mølle-manipulerer" 0 0 16. feb, 2014
Canadisk biologisk undersøkelse om vindmøllestøy 0 0 16. feb, 2014
Biologisk undersøkelse om vindmøllestøy - automatisk oversettelse 0 0 16. feb, 2014
Møde med miljøudvalget efter samråd med ministeren 0 0 16. feb, 2014
Bærer lyden bedre i kaldt vær? 0 0 6. feb, 2014
DESEMBER 2013 Dato
Svenske forskere skal studere støy fra vindkraft 0 0 9. des, 2013
NOVEMBER 2013 Dato
Turbinstøy - en lite påaktet helsefare 0 0 3. nov, 2013
SEPTEMBER 2013 Dato
Er kæmpevindmøller farlige? 0 0 20. sep, 2013
Rådmannen/Åmot kommunes merknader til lavfrekvent støy - konsekvensutredningen 0 0 11. sep, 2013
Soundscaping – det är dags att designa våra ljudmiljöer 0 0 8. sep, 2013
Danske kommuner sier stopp! 0 0 7. sep, 2013
Hälsan kan äventyras av vindkraftverken 0 0 2. sep, 2013
AUGUST 2013 Dato
Infralyd fra vindturbiner - oversett helserisiko! 0 0 24. aug, 2013
Hva er lavfrekvent støy? 0 0 24. aug, 2013
Støyforskere retter kritikk mot Vestaskampanje 0 0 24. aug, 2013
Vindmøller kan støje frit - Tone Brix-Hansen 0 0 24. aug, 2013
Vindmøllene ødelegger livet for 200.000 dansker på en gang 0 0 21. aug, 2013
Danskenes romantiske forhold til vindkraft er historie... 0 0 21. aug, 2013
Vindkraftprosjekter advares mot å holde seg like innenfor lovgivningens grenser for støy 0 0 21. aug, 2013
Lydstyrke måles i desibel (dB) 0 0 14. aug, 2013
Nett-TV: Åpent samråd i Sundhedsutvalget fra 25. juni 2013 0 0 13. aug, 2013
Nett-TV: Åpent samråd i Miljøutvalget fra 28. juni 2013 0 0 13. aug, 2013
Landsforeningen «Naboer til kæmpevindmøller» 0 0 13. aug, 2013
Reduksjon av støy ved forbedring av utforming av vindturbiner 0 0 13. aug, 2013
Om hørselssansen og ulike virkninger av støy 0 0 13. aug, 2013
Forskning og dokumentasjon angående lavfrekvent lyd 0 0 13. aug, 2013
Målemetodikk, beregningsmodeller, datasimulering og standarder for hørbar støy 0 0 13. aug, 2013
Arbeider med ny vindmøllebekendtgørelse på Christiansborg 0 0 11. aug, 2013
Folkehelsemeldingen: God helse - felles ansvar 0 0 11. aug, 2013
Lovfestet at helsehensyn skal integreres i beslutningsprosesser 0 0 10. aug, 2013
Folkehelseinstituttets syn på lavfrekvent støy 0 0 10. aug, 2013
Støyproblemer handler ikke bare om decibel... Henrik Karlsson 0 0 4. aug, 2013
Generer vindmøller mennesker? Henrik Møller svarer. 0 0 2. aug, 2013
Ministeren bagatelliserer støjgener - Henrik Møller m.fl. 0 0 2. aug, 2013
ER VINDMØLLER SUNDHEDSSKADELIGE? 0 0 2. aug, 2013