Osensjøen fotografert fra Trybekk-koia av Rita Eggen Nedgården.