Vindmålemasta er 100 m høy. Vindturbinene vil få en høyde opp mot 200 m. Ikke rart Austri sier turbinene vil endre og dominere landskapet!