Østerdalens perle sett fra Reiret. Foto: Jon Kåre Myrene.