6. des, 2014

Isbildning: EU:s "Windheat projekt" arbetar för att lösa detta problem.

www.vindkraftsnyheter.se

Isbildning: Idag arbetar EU:s "Windheat projekt" för att lösa detta problem. Det sker i samarbete med sex företag från fyra EU-stater, däribland forskare vid Fraunhofer Institute for produktionsteknik och Automation IPA i Stuttgart.

- När det uppstår risk för isbildning stänger operatörerna driften omedelbart. Isbildning minskar den årliga produktion markant och kan leda till energiförluster mellan 14 till 20 procent.

- Befintliga system som används idag för att hindra isbildning är mycket energiintensiva, eftersom de måste värma upp hela rotorbladet, trots att det är långtifrån hela bladet som är utsatt för temperaturer under noll.

Svenske vindkraftnyheter 05.12.14.