28. jan, 2015

Ny metode kan redusere energitap ved elkraftoverføring

www.tu.no

– Å redusere energitapene ved elkraftoverføring er en av de tre viktigste faktorene for morgendagens energisystem. De to andre er utvikling av fornybare energikilder og teknikker for å lagre energien, sier Christian Müller til Teknisk Ukeblad.

TU: 27.01.15.