31. mai, 2014

Klimaforliket har gitt kunnskap og næringsmuligheter

www.forskningsradet.no

Da Stortinget inngikk Klimaforliket i 2008, avfyrte politikerne startskuddet for en kraftig mobilisering av forskning på miljøvennlig energi i forskningsmiljøene og næringslivet. Det viser en gjennomgang Forskningsrådet har gjort.

Publisert 21. mai 2014.