21. sep, 2014

Fosen Vind AS etablert

www.nrk.no

Investeringsbeslutningen tas neste år.

NRK Trøndelag

– Med dagens kraftpriser og priser på elsertifikater, så er alle fornybare prosjekter i Norge i dag krevende. Vi mener vi har veldig gode prosjekter, og vi TROR vi skal klare å få lønnsomhet. Det endelige svaret på det får vi neste sommer når vi skal ta investeringsbeslutningen.