16. jan, 2015

Tror oljeinvesteringene blir 175 mrd. lavere

www.adressa.no

Oljedirektoratet har nedjustert prognosen. Lavere lete- og utbyggingsaktivitet gir mindre pengebruk på norsk sokkel de neste fem årene, tror oljedirektør Bente Nyland .

NTB/Adresseavisa: 15.01.15.