31. mai, 2014

Videnbasen, Aalborg Universitet, 30. mai 2014: Mystisk Fyring

 

 

Videnbasen, Aalborg Universitet, 30. mai 2014: Mystisk Fyring

 

 

 

 

 

Danish Wind Industry Annual Event 2014 blev den 26. og 27. marts afviklet i Messecenter Herning. Ved messen, som skulle belyse de mange aspekter ved vindenergi, deltog 400 personer fra ind- og udland. Det var dog bemærkelsesværdigt at professor Henrik Møller fra Aalborg Universitet, som er en af landets ledende støjforskere, ikke var at finde blandt messens mange talere, idet han var blevet fyret dagen forinden. Fra Aalborg Universitet talte Eskild Holm Nielsen, dekan for universitetets Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, om vigtigheden af at vindmølleindustrien åbner op og deler teknologiproblemstillinger med forskningsverden.