15. jul, 2013

Landskapsvern Norge - LANO

Administrator: Hans Anton Grønskag hangroen@online.no

Landskapsvern i Norge er en allianse av motstandsgrupper mot vindkraftutbygging rundt omkring i landet, som med dette søker allianser i en felles front mot en storstilt rasering av store landskapsområder, i regi av staten og kraftselskapene.