3. nov, 2013

La Naturen Leve

lanaturenleve.no

LNL skriver om seg selv:

Nettverket La Naturen Leve (LNL) så dagens lys under et møte på Gardermoen for lokale motstandsgrupper i januar 2013. Vi ble formelt stiftet høsten 2013 og er registrert i Foreningsregisteret med org. nr. 912405869.

Vedtektene angir følgende formål for vår virksomhet:

«Foreningens formål er å være en sammenslutning for foreninger/organisasjoner og enkeltpersoner over hele landet som vil formidle kunnskap og informasjon om utbygging av vindkraft i Norge. Den skal også selv utarbeide skriftlig materiell og så langt mulig gi bistand til lokale aktiviteter. Foreningen skal legge særlig vekt på å gi faktabasert informasjon om de negative konsekvenser utbygging fører med seg».

LNL er et sentralt nettverk og samlingspunkt for lokale grupper av vindkraftmotstandere i Norge. Vår oppgave er primært å påvirke sentrale politikere og beslutningstakere til å tenke nytt om norsk energipolitikk og vindkraftens plass i denne. Vi forfatter artikler og kronikker og deltar i debatter. Vi bistår også lokale grupper med faglige råd og arrangerer seminarer og møter.

Vi ser utbygging av norsk vindkraft som en av vår tids største trusler mot norsk natur og folks naturopplevelser. Vi anser det fullstendig meningsløst å ødelegge fri natur i uoverskuelig omfang i et land som allerede har mer enn nok av ren og fornybar vannkraft og som med enkle grep kan produsere mye mer. Våre argumenter finner du på sidene her.

Vårt styre består av følgende personer:

Vidar Lindefjeld, styreleder (915 17 249), Nils Faarlund (907 52 010), Geir Ove Olsen (413 19 281) og Håvard Melbye (918 34 671).

Det er bare å ta kontakt!

Vi har ellers knyttet til oss kontaktpersoner og faglige ressurspersoner fra store deler av landet som bidrar med både stoff til hjemmesidene, faglig bistand til de lokale nettverkene og med innlegg på debattmøter etc.

Kontakt oss på e-post: post@lanaturenleve.no