27. mai, 2014

Norske vindkraftnyheter

www.vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk.

Vindkraftnytt.no eies av NORWEA som er en interesse- og bransjeorganisasjon for norsk energiproduksjon fra vind, bølge, tidevann og strømninger.