4. jun, 2014

CVI - Centrum för vindbruk - Högskolan på Gotland

cvi.se

NÄTVERKET FÖR VINDBRUK

«Centrum för vindbruk (CVI) har växt fram ur den tidigare enheten Centrum för Vindkrafts-information som startade 2002 vid Högskolan på Gotland. Vindkraftsutbildningen på Högskolan startade 1998. Vid sidan om utbildning och forskning om vindkraft har en omfattande verksamhet bedrivits som vi nu bygger vidare på.»

«Centrum för vindbruk finns vid Högskolan på Gotland. I nära samarbete med Högskolans utbildning och forskning om vindkraft bedrivs här projekt och aktiviteter som rör utbildnings- och kompetensfrågor inom vindkraft. Högskolan på Gotland har nodansvar för dessa frågor inom det nationella Nätverket för vindbruk.»