7. jun, 2014

Norsk kommunikasjonsforening (Kommunikasjonsforeningen)

www.kommunikasjon.no

Norsk kommunikasjonsforening er landets største faglige interesseorganisasjon for kommunikasjonsmedarbeidere. Foreningen har over 4000 medlemmer fra hele landet i privat og offentlig sektor.

Kommunikasjonsforeningens hovedoppgave er å styrke kommunikasjonsfaget og fremme profesjonell og etisk forsvarlig kommunikasjon. Dette gjør de blant annet ved å tilby et bredt spekter av kurs, seminarer og medlemsmøter. Kommunikasjonsforeningen har også et etisk råd som kan bistå sine medlemmer med etisk rådgivning.

Kommunikasjonsforeningen er et resultat av sammenslåingen av Informasjonsforeningen og Forum for Offentlig Informasjon (FOI). Denne sammenslåingen ble foretatt på det konstituerende landsmøtet i november 1999.

Norsk kommunikasjonsforening har 10 lokallag. Innlandet er et av dem.

Lokallagene skal fremme foreningens formål, og være lokalt forum for kommunikasjonsfaglige spørsmål. De styres etter foreningens vedtekter og egne retningslinjer. Lokallagsstyret er ansvarlig for den faglige aktiviteten i regionen. Det holdes blant annet fire gratis medlemsmøter i året i hver region, samt en rekke andre kurs og arrangementer. Lokallaget Innlandet har 150 medlemmer fra både offentlig og privat sektor. Styret jobber for faglig gode og interessante medlemsarrangementer.