3. feb, 2015

Energiforsk

www.energiforsk.se

"Vid årsskiftet 2014/2015 överfördes den forskning som bedrivits av Elforsk, Fjärrsyn, Värmeforsk och SGC till det nya forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk AB. Det ger goda förutsättningar för en samlad forskning som spänner brett över hela energisystemet."