Rødlista er et verktøy for forvaltning av arter, og angir en prognose for arters risiko for å dø ut fra Norge. At arter dør ut, er i utgangspunktet en naturlig del av den langsiktige utviklingen i naturen, men i vår tid er det et omfattende globalt problem at arter dør ut i et urovekkende høyt tempo på grunn av menneskets aktiviteter.