Karplanten veikstarr (NT) registrert innenfor planområdet.