13. aug, 2013

Landsforeningen «Naboer til kæmpevindmøller»

Landsforeningen består i dag av 191 møllegrupper

 

Landsforeningens formål:

 

Arbejde for ændret lovgivning, og derved sikre berørte naboer til kæmpevindmøller på land mod urimelige gener fra kæmpevindmøller.

 

Hovedkrav:

 

  • LNtK kræver en ny støjbekendtgørelse, der opstiller støjgrænser, der gælder ved alle vindhastigheder (ikke kun ved 6 og 8 m/s) og beskytter menneskers helbred.  Der skal igangsættes uafhængig, videnskabelig forskning på helbredsområdet, så de rigtige støj- og afstandskrav bliver identificeret.

 

  • Mennesker skal ikke benyttes som forsøgsdyr.  Indtil vi har fået vished om de helbredsrisici, der er forbundet med at leve som nabo til vindmøller, må opstillingen af vindmøller på land udskydes.

 

  • Naturbeskyttelsesreglerne skal skærpes for opstilling af vindmøller i naturen, så de følger de samme regler, som gælder for andre industrianlæg.

 

Foreningens hjemmeside: http://stilhed.eu/