18. feb, 2014

Vindmøller påvirker også mink - Net TV

www.tvmidtvest.dk

At dyrs adferd påvirkes av vindmøller, er gammelt nytt. Bønder har fortalt om høner som slutter å legge egg med plommer. Kalver som dør. Kyr som blør fra nese. Geiter som nekter å gå ut av fjøset. Hva så med dyr/vilt som lever i naturen? Det kan bli magre jaktmarker i Raskiftet og i Kjølberget-området etterhvert! Men vil man ikke høre, så vil man ikke høre...Opptaket er fra 16. januar 2014