26. mai, 2014

Det er ikke vores ansvar – lege Hilde Balling, Sundhedsstyrelsen.

Det er ikke vores ansvar – lege Hilde Balling, Sundhedsstyrelsen.

 

Kæmpevindmøller:

Sundhedsstyrelsen nægter at stille op til interview om en eventuel sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredsgener. At Hilde Balling, Sundhedsstyrelsen, ikke har lyst til at stille op til et interview, kan læses her:

 

Tekst: Berit Holbek Jensen, 4. desember 2012

 

Vi ville gerne have talt med Sundhedsstyrelsen om sundhedsricisi forbundet med vindmøllestøj, men trods flere henvendelser har vi kun fået en slags skriftligt svar tilbage. Hér understreger læge Hilde Balling, at «vindmøllestøj hører under Miljøministeriets resssortområde».

 

På et konkret spørgsmål om, hvorvidt styrelsen kan sige med sikkerhed, at man ikke bliver syg af at bo tæt på de nye 2MW eller større vindmøller, svarer Hilde Balling hverken ja eller nej. Hun forklarer, at der er fundet sammenhænge mellem vindmøllestøj og «selvoplevede støjgener», og mellem støjgener og stress-symptomer, og at stress udløst af trafikstøj og mulige søvnforstyrrelser menes at kunne give hjerte-kar-lidelser. Om det også gælder ved langvarig udsættelse for vindmøllestøj er ikke undersøgt, oplyser hun, og det kan «derfor ikke helt udelukkes på nuværende tidspunkt.»

 

Et rask overblik

Til kritikken af, at det eneste «studie» af sammenhængen mellem vindmøllestøj og sundhedsricisi, Sundhedsstyrelsen har sat sit navn på, er lavet af et privat ingeniørfirma med tætte forbindelser til vindmølleindustrien - og uden deltagelse af en eneste lægefaglig ekspert - forklarer Hilde Balling, at man skulle have «et hurtigt overblik», og at rapporten «ikke er udtømmende». Hun gør det dog samtidig klart, at Sundhedstyrelsen ikke har nogen planer om at gennemføre nye litteraturstudier på området.

«Der kan naturligvis senere vise sig at være negative helbredseffekter af vindmøllestøj. Men så længe vi ikke er i besiddelse af en sådan viden, må vi forholde os til den eksisterende viden. Såfremt der måtte opstå afgørende ny viden, vil Sundhedsstyrelsen tage sin vurdering op til fornyet overvejelse,» lyder det fra Hilde Balling.

 

Kilde: Dagbladenes Bureau/Stilhed.eu