26. mai, 2014

Noise and Health

www.noiseandhealth.org

Artikel i Noise and Health fra den 28.september 2011 med titlen: “Evaluering af vindmøllestøjens påvirkning på sundhedsrelateret livskvalitet”, af Dr. Daniel Shepherd og andre, Auckland University of Technology, New Zealand. Læg mærke til den lange referenceliste med 31 videnskabelige artikler.