8. jun, 2014

Zeros støynotat fra 2006: Lyd fra vindmøller

www.zero.no

Har Zero endret syn på vindkraft & støy i dag?