18. aug, 2013

Konsesjonssøknaden Raskiftet vindkraftverk